Lchf Akademiet AS - Spis deg slank og frisk!

Lchf Akademiet AS

Hva betyr min diagnose?

Et tilbud til deg som vil har best mulig kunnskap om egen helsetilstand.

Jeg tilbyr tjenesten «Hva betyr min diagnose?». Tjenesten er et tilbud til deg som ønsker mer kunnskap om den diagnosen du har fått av legen din, og de medisinene du benytter.

For selv om legen har gitt deg en god forklaring, er det allikevel vanlig at det dukker opp mange spørsmål i ettertid. Spørsmål du ikke kom på å spørre om der og da.

Min rolle er i denne sammenheng å supplere og styrke din forståelse av egen situasjon. Det betyr om mulig å skape forståelse for hvorfor diagnosen har oppstått, hvordan den virker på kroppen, hva den kan innebære i hverdagen, hvordan dine medisiner virker, hvilke bivirkninger, hvilken egeninnsats som kan forebygge eller bremse videre utvikling, og ikke minst hvordan støtte den behandling du mottar fra vårt dyktige helsevesen.

Dette er spørsmål jeg mest sannsynlig kan gi deg gode svar på. Ofte er det også enklere å stille spørsmål til en person du ikke kjenner og aldri ser.

Jeg vil alltid kvalitetsikre at den informasjon jeg gir er 100 % korrekt, så langt det i dag finnes kunnskap.

Mitt kunnskapsgrunnlag baseres dels på min 25 år lange virksomhet med å hjelpe mennesker med helseutfordringer, og stort antall studier både jeg og andre har gjennomført, samt dagens mest moderne og oppdaterte KI-tjeneste (kunstig intelligens).

Den siste utgaven av KI er testet i USA, og den svarer korrekt på mer enn 90 % av spørsmål gitt i den amerikanske lisenseksamen for leger (USMLE), noe som er bedre enn gjennomsnittet for leger som skal praktisere medisin.

KI er nå på full fart inn i helsevesenet, og er en «støttespiller» leger selv benytter i kontakt med pasienter. Dagens mest avanserte utgave av KI oppdateres fortløpende, og vil i fremtiden være den dominerende kunnskapskilden for alle innen helsevesenet.

Om du ønsker tilgjengelig kunnskap om din diagnose og dine medisiner, hvilke tiltak du selv kan gjennomføre – og andre tiltak, som antas å gi en best mulig prognose, om mulig bremse videre utvikling, og i visse tilfeller kanskje reversere utviklingen slik at du blir helt frisk, så trenger jeg:

Jeg vil at du svarer helt konkret på disse spørsmålene. Du skal ikke knytte mange forklaringer til hvert spørsmål. Korte enkle svar er det beste for å kunne gi deg en best mulig tilbakemelding.

Husk; min bistand er ingen behandling, men kun ment å være et verdifullt kunnskapsmessig supplement, samt styrke din forståelse av egen situasjon, og hvilke tiltak du selv kan bidra med.

Alle opplysninger blir selvsagt behandlet strengt konfidensielt.

Betalingsinformasjon:

For tjenesten «Hva betyr min diagnose?» betaler du Kr 350 inkl. mva.

Din henvendelse vil bli besvart senest 4 dager etter at din innbetaling er registrert på vår konto.

Betaling som skjer på fredag, lørdag og søndag fremkommer først på vår konto på tirsdag.

Price: Kr350,00
    Handlekurv0
    Det er ingen produkter i handlekurven
    Fortsett å handle
    0
    Cart